Klubi Vllaznia është treguar mjaft I ashpër me disa prej futbollistëve të tij. Ashtu siç ishte bërë e ditur një ditë më parë, disa prej futbollistëve kanë qenë të piketuar për t’u ndëshkuar për mosparaqitjen e duhur gjatë fazës së parë të kampionatit. Kështu me propozimin e drejtorit sportiv Armir Grima, administratori I klubit Fatos Gjyrezi, duke zbatuar kontratat individuale të sportistëve, ka marrë vendimet e mëposhtme.Ja deklarata e plotë e klubit Vllaznisë në lidhje me dënimet e dhëna sot: 

V E N D I M
Nr. 5 , Date 11.12.2012

Bazuar ne Statutin e KF Vllaznia sh.a., kontratat individuale te futbollisteve me KF Vllaznia sh.a., propozimin e ardhur nga drejtori sportiv i KF Vllaznia sh.a., mbeshtetur ne kompetencat e mija si administrator ligjor i KF Vllaznia sh.a., ne zbatim te kapitullit IX) Masat disiplinore dhe sanksionet, pikat b) dhe d) te kontratave individuale qe futbollistet kane me KF Vllaznia sh.a. ku thuhet “Ne qofte se Lojtari shkel ndonje nga detyrimet e tij te percaktuara ne kete kontrate ose nukpermbush objektivat e vendosura rast pasrasti nga Klubi, Klubi mund te aplikoje penalitete te meposhtme, krahas te gjitha gjobave dhe sanksioneve te parashikuara ne rregulloret e Klubi.

b) Gjobe 10-50% te vleres se kontrates

d) Pezullim te perkohshem nga stervitjet apo veprimtarite e tjera te organizuara apo te zhvilluara nga Klubi”;

si dhe ne Rregulloren e Brendshme te KF Vllaznia sh.a., per performancen e dobet te treguar ne ndeshjet e zhvilluara gjate fazes se pare te sezonit futbollistik 2012-2013 te evidentuara keto edhe gjate analizes se zhvilluar me date 10 dhjetor 2012 ne Bashkine Shkoder ne prani edhe te presidentit Lorenc Luka, si administrator ligjor i KF Vllaznia sh.a.,

V E N D O S A :

1. Futbollisti Teofik OSMANI te gjobitet me 45% te vleres se kontrates dhe pezullohet nga te gjitha stervitjet prane Ekipit te Pare per nje kohezgjatje 3 (tre mujore) duke filluar nga data 11 dhjetor 2012 . Futbollisti Osmani do te vijoje stervitjen prane ekipit Vllaznia U-19 nen urdhrat e trajnerit Astrit Prenci.
2. Futbollisti Vilfor HYSA te gjobitet me 45% te vleres se kontrates dhe pezullohet nga te gjitha stervitjet prane Ekipit te Pare per nje kohezgjatje 3 (tre mujore) duke filluar nga data 11 dhjetor 2012. Futbollisti Hysa do te vijoje stervitjen prane ekipit Vllaznia U-19 nen urdhrat e trajnerit Astrit Prenci.
3. Futbollisti Halim BEGAJ te gjobitet me 35% te vleres se kontrates.
4. Futbollisti Ilir NALLBANI te gjobitet me 35% te vleres se kontrates.
5. Futbollistet e tjere te Ekipit te Pare te Vllaznise te gjobiten me 1 (nje) page e gjysem mujore.
6. Te ngarkohet financieri Denis Fani per zbatimin e ketij vendimi.
7. Stafi teknik i Ekipit te Pare te Vllaznise, do te jete objekt i nje vendimmarrje te mevonshme.
8. Te njoftohen futbollistet dhe stafi teknik i Ekipit te Pare te Vllaznise per vendimin e marre.
9. Nje kopje e vendimit i dergohet FSHF-se.
10.   Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Administratori

Fatos GJYREZI