Ekipet kampione në Atletikë   (për meshkuj)

1929 Tirana

1930 Tirana

1931 Vllaznia

 

1932 Vllaznia

 

1933 Vllaznia

 

1934 Vllaznia

1933-34 nuk janë zhvilluar kampionate

1945 17 Nëntori

1946 17 Nëntori

1947 17 Nëntori

1948 Partizani

1949 17 Nëntori

1950 17 Nëntori

1951 Partizani

1952 Partizani

1953 Partizani

1954 Partizani

1955 Partizani

1956 Partizani

1957 Partizani

1958 Partizani

1959 17 Nëntori

1960 Partizani

1961 Partizani

1962 Partizani

1963 Partizani

1964 Partizani

1965 Partizani

1966 Dinamo

1967 17 Nëntori

1968 Partizani

1969 Partizani

1970 Partizani

1971 Partizani

1972 Partizani

1973 Partizani

1974 Partizani

1975 17 Nëntori

1976 Partizani

1977 17 Nëntori

1978 17 Nëntori

1979 17 Nëntori

1980 17 Nëntori

1981 Partizani

1982 17 Nëntori

1983 17 Nëntori

1984 17 Nëntori

1985 17 Nëntori

1986 17 Nëntori

1987 Partizani

1988 Partizani

1989 Partizani

1990 Partizani

1991 Partizani

1992 Partizani

1993 Vllaznia

1994 Vllaznia

1995 Studenti

1996 Studenti

1997 Vllaznia

1998 Partizani

1999 Vllaznia

2000 Studenti

2001 Studenti

2002 Studenti

2003 Vllaznia

2004  Vllaznia

 

2005  Vllaznia

 

2006   Dinamo

 

2007  Vllaznia

 

2008  Tirana

 

2009  Vllaznia

 

2010  Vllaznia

 

2011  Vllaznia

 

2012  Vllaznia

 

2013  Vllaznia

 

2014  Vllaznia

2015  Vllaznia

2016  Vllaznia

 

2017 Vllaznia

 

2018 Vllaznia