Kampionët e peshëngritjes së vitit 1961 sipas peshave:

1.Pesha shumë e lehtë      Besim Pulaj (17 Nëntori) 243.5 kg
2.Pesha gjysëm e lehtë     Fahmi Telegafi (Tomori) 245 kg
3.Pesha e lehtë                Bajram Kurti (17 Nëntori) 282.5 kg
4.Pesha gjysëm e mesme   Sejdin Gjoni (Partizani) 300 kg
5.Pesha e mesme             Islam Balla (Partizani) 295 kg
6.Pesha gjysëm e rëndë    Telat Agolli (17 Nëntori) 322.5 kg
7.Pesha e rëndë              Rifat Kazazi (17 Nëntori) 277.5 kg