Vrapi gjithmonë është cilësuar si një nga aktivitetet më të rëndësishme për zvogëlimin e sëmundjeve të ndryshme të zemrës dhe kancerit,

Ndërkohë kohët e fundit një grup i studiuesve me disa universitete të mëdha amerikane, që ishin disa vite më parë në studimet që kanë të bëjnë me përfitimet nga vrapimi, vendosi të shqyrtojë kërkimore në dispozicion dhe të shqyrtojë nëse disa forma të ushtrimit, të tilla si ecje dhe çiklizmi, kanë të njëjtat përfitime shëndetësore, si dhe vrapimi.

Autorët e studimit zbuluan se mirëqenia e drejtimit është shumë më e madhe se ecja dhe çiklizmi. Megjithëse të tre aktivitetet zgjasin jetën, vrapimi vazhdon. Ata llogaritën se një orë e përditshme e vrapimit mund të zgjasin jetën e një personi për shtatë orë. Kur gjithçka përmblidhet në fund, rezulton rreth tre vjet të tjera të jetës, nëse zgjat katër orë në javë.

Vrapimi dhe jetëgjatësia janë të lidhura në mënyrë të pashmangshme, thonë studiuesit. Vrapuesit priren të kenë një jetë më të shëndetshme: ata hanë ushqime të shëndetshme, nuk pinë duhan dhe alkool.