Institucioni i futbollit europian (UEFA) nuk mund të qëndrojë pasiv ndaj zhurmës gjithnjë e në rritje të trukimit të ndeshjes. Pikërisht për këtë arsye, ajo do të organizojë një seminar në Shkup të Maqedonisë, ku do marrë pjesë edhe Federata Shqiptare e Futbollit. Fushata e UEFA-së për të luftuar fiksimin e ndeshjeve përfshin vendosjen e integritetit të zyrtarëve të UEFA-s në 53 shoqatave anëtare të saj. Një grup i këtyre zyrtarëve do të mblidhen këtë javë për një seminar të UEFA-s në ish-Republikën Jugosllave të Maqedonisë. Në vitin 2011, Komiteti Ekzekutiv i UEFA-së miratoi një raport nga grupi i punës i ndërtuar kundër fiksimit të ndeshjeve, i cili propozoi masat që futbolli Evropian duhet të marrë për të trajtuar kërcënimin e trukimit të ndeshjeve- duke përfshirë ngritjen e një rrjeti të Zyrtarëve të Integritetit në nivel evropian .
Ata veprojnë si oficerë ndërlidhës për bashkëpunim midis autoriteteve futbollit dhe agjencitë shtetërore të zbatimit të ligjit në lidhje me ndeshjet e dyshuara si të fiksuara. Zyrtarët e Integriteti gjithashtu shkëmbejnë informacione dhe përvoja me administratën e UEFA-s në lidhje me ndjekjen e praktikave korruptive apo kriminale që ndikojnë në futboll. Ata monitorojnë procedurat disiplinore dhe të koordinojë veprimin përkatës, si dhe organizimin e programeve arsimore për lojtarë, gjyqtarë dhe trajnerë, si pjesë e një strategjie efektive parandaluese.
UEFA është duke bërë fondet në dispozicion çdo vit për secilin anëtar të shoqatës kombëtare për të ndihmuar në financimin dhe pozitën e Zyrtarit të integritet. Zyrtari i Integritetit të UEFA-s punon së bashku me homologun e çdo federate kombëtare, duke mbështetur funksionimin e rrjetit dhe të mbikëqyrë mbledhjen e inteligjencës dhe të shkëmbejnë informacion.
Organi qeverisës i futbollit europian ka një politikë të zero-tolerancës ndaj fiksimin e ndeshjeve, dhe do të ndëshkojë të gjithë ata që është i kapur. Ajo thekson gjithashtu rëndësinë e bashkëpunimit mes organeve sportive dhe organizatat shtetërore në luftën për të eliminuar fiksimin e ndeshjeve dhe korrupsionit nga loja.
“Nëse rezultatet e ndeshjeve dihen përpara se ndeshjet të zhvillohen, atëherë loja e ka humbur rëndësinë e saj,” tha Presidenti i UEFA, Mishel Platini në një  takim të kohëve të fundit duke përshëndetur Rezolutën e Parlamentit Evropian kundër fiksimin e ndeshjeve. “Ne jemi të vendosur për të luftuar ata të cilët fiksuar ndeshjet dhe mashtroni, dhe do të japë dënime të ashpra për këdo që gjendet fajtor për manipulim të rezultatit të një ndeshje.”
Seminari i Shkupit po ndiqet nga shoqatat kombëtare të Shqipërisë, Bullgaria, Kroacia, Hungaria, Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë, Mali i Zi, Rumania, Serbia dhe Sllovenia. Zyrtarët e Integritetit Kombëtar do të vijnë së bashku me të UEFA-s, për të shqyrtuar përparimin e punës së oficerëve, duke u diskutuar strategjitë e miratuara në vendet të pranishëm, të shqyrtojë mjetet që ekzistojnë për të Zyrtarëve Integritetit të bëjnë punën e tyre jetike, dhe shkëmbeni idetë dhe propozimet për ardhmja.
Përveç kësaj, mbledhja do të shqyrtojë masat e arsimit dhe parandalimit që janë duke u ndërmarrë në vendet e pranishëm. Shoqatat kombëtare do të japë një seri të prezantimeve në punën specifike duke u ndërmarrë kundër fiksimin e ndeshjeve, dhe grupet e diskutimit do të mundësojë pjesëmarrësve për të shkëmbyer praktikat më të mira me të UEFA-s dhe homologëve të tyre në shoqata të tjera.