Nuk kemi të bëjmë ende me një dënim të Skënderbeut nga komisionet e UEFA-s, por me një kërkesë për dënimin e tij me 10 vjet nga Kupat e Europës, si dhe me një gjobë prej 1 milion eurosh.

Kjo është pretenca e përfaqësueseve të Komisionit të Disiplinës në UEFA.

Tani UEFA pritet të marrë një vendim, që gjithsesi do të jetë i rëndë për Skënderbeun, por ndoshta jo 10 vjet, sa është kërkuar aktualisht. Herën e parë Skënderbeu u përjashtua një vit nga Kupat e Europës dhe në atë rast kishim të bënim me një dënim administrativ.

Tani Disiplina e UEFA-s kërkon nga Apeli një dënim disiplinor dhe gjithçka do të mësohet më vonë.

Ja përmbajtja e plotë e kërkesës së Disiplinës:

Duke u bazuar mbi argumentimin e mësipërm, Inspektorët e nënshkruar të Etikës dhe Disiplinës, me respekt kërkojnë nga Komisioni i Etikës dhe Disiplinës në UEFA që të:

1.Referojnë çështjen në Komisionin e Apelit në UEFA, në përputhje me Nenin 34 (3) të Statutit të UEFA dhe nenit 29 (3) të rregulloreve të disiplinës.

Në çdo rast, kërkohet që organi përkatës disiplinor i UEFA-s të:

2. Deklarojë se SK Skënderbeu është përjashtuar nga pjesëmarrja në aktivitetet për klube të UEFA-s për 10 vite.

3. Të vendosë një gjobë prej 1 milion eurosh për KS Skënderbeu.

Inspektorët ë nënshkruar të Etikës dhe Disiplinës rezervojnë të drejtën të shtojnë apo amendojnë raportin, nëse informacione të tjera apo prova shfaqen në lidhje me këtë çështje.