Ka falimentuar klubi i futbollit të Tiranës. Përmbarimi ka nxjerrë në shitje 66% të aksioneve që zotëron Refik Halili si aksioneri i parë.

34 përqind të aksioneve të tjera i përkasin Bashkisë së Tiranës. Në njoftimin e ankandit është përcaktuar edhe vlera e shitjes së aksioneve dhe data e dorëzimit të ofertave.

“Shitje 66% e aksioneve në pronësi të “Halili SHPK” aksionet që zotëron te tek klubi i futbollit Tirana. Ankandi fillon me vlerën 161.726.400 lekë dhe mbyllet në datë 22.04.2024 me mbarimin e orarit zyrtar” thuhet në njoftimin e ankandit.