Fundi i muajit mars do të shënojë edhe mbledhjen e Asamblesë së shoqërisë aksionere “Klubi i Futbollit Vllaznia sh.a. Kjo gjë është bërë e ditur nga vetë klubi shkodran nëpërmjet një njoftimi të bërë publik në faqen e tij zyrtare. Mbledhja do të zhvillohet më datë 30 mars 2017, datë në të cilën do të zhvillohet edhe mbledhja e rradhës e Këshillit Bashkiak Shkodër. Siç dihet, ky Këshill përbën edhe Asamblenë e klubit përderisa Bashkia Shkodër është aksionere e vetme e tij. Asambleja sipas statutit është thirrur nga ana e administratorit Astrit Gjyrezi dhe nga sa mësohet, do të jenë shtatë pika të rendit të ditës. Dy të parat kanë të bëjnë me miratimin e pasqyrave financiare të shoqërisë për vitet 2014 dhe 2015, ngaqë për këto periudha Asambleja nuk është mbledhur për t’i miratuar. Një tjetër pikë do të jetë ajo e emërimit të ekspertit kontabël të autorizuar dhe miratimin e skemës së shpërblimit të tij. Për të vazhduar me miratimin e projekt-statutit të shoqërisë KF Vllaznia sh.a, miratimin e nivelit të pagave të punonjësve të shoqërisë, për miratimin e tarifave për nxënësit e Akademisë së KF Vllaznia sh.a dhe pika e fundit, do të jetë miratimi i projekt- buxhetit të shoqërisë për vitin 2017. Natyrisht që pritet të ketë debate gjatë zhvillimit të kësaj Asambleje sepse në fakt, çështja e Vllaznisë gjithnjë ka shkaktuar gjëra të tilla megjithatë e rëndësishme është që të miratohen pikat e mësipërme në mënyrë që kjo shoqëri aksionere të funksionojë sipas ligjeve dhe rregullave të shtetit shqiptar.
© shkodrasport.com