Kampionët e shahut shqiptar në vit3 (individ-meshkuj)

1933    Xhaferr Çaushi     (17 Nëntori)
1946    Gaspër Shoshi     (17 Nëntori)
1947    Sotir Qirjaku     (17 Nëntori)
1948    Skënder Çarçani    (17 Nëntori)
Teodor Siliqi    (17 Nëntori)
1949    Skënder Çarçani    (17 Nëntori)
1950    Skënder Çarçani    (17 Nëntori)
Sotir Qirjaku    (17 nëntori)
1951    Bujar Hoxha    (17 Nëntori)
1952    Bujar Hoxha    (17 Nëntori)
Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1953    Mendim Veizaj    (Vllaznia)
1954    Esat Duraku    (Partizani)
1955    Esat Duraku    (Partizani)
1956    Esat Duraku    (Partizani)
1957    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1958    Esat Duraku    (Partizani)
1959    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1960    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1961    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1962    Florian Vila    (Studenti)
1963    Esat Duraku    (Partizani)
1964    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1965    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1966    Vangjel Adhami    (17 Nëntori)
1967    Eqerem Konçi    (17 Nëntori)
1968    Fatos Omari    (17 Nëntori)
1969    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1970    Ylvi Pustina    (17 Nëntori)
1971    Vangjel Adhami    (17 Nëntori)
1972    Vangjel Adhami    (17 Nëntori)
1973    Florian Vila    (Studenti)
1974    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1975    Llambi Qendro    (Studenti)
1976    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1977    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1978    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1979    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1980    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1981    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1982    Fatos Muço    (Lokomotiva)
1983    Ilir Seitaj        (Dajti)
1984    Fatos Muçu    (Lokomotiva)
1985    Vangjel Adhami (17 Nëntori)
1986    Ilir Karkanaqe (Dinamo)
1987    Fatos Muço (Lokomotiva)
1988    Llambi Qendro (Tomori)
1989    Fatos Muço (Lokomotiva)
1990    Shkëlqim Çela (Dinamo)
1991    Ilir Seitaj (Dajti)
1992    Altin Çela (Teuta)
1993    Luan Elezi (Perparimi)
1994    Aldo Zadrima (Tirana)
1995    Anton Gurakuqi (Vllaznia)
1996    Erald Dervishi (Teuta)
1997    Erald Dervishi (Teuta)
1998    Zeqir Sula (Partizani)
1999    Ilir Seitaj (Partizani)
2000    Vangjel Adhami (Studenti)
2001   Lorenc Rama (Teuta)
2002   Lorenc Rama (Dinamo)
2003   Iart Shytaj (Studenti)
2004   Lorenc Rama (Studenti)
2005   Ilir Karkanaqe (Studenti)
2006  Dritan Mehmeti (Butrinti)
2007  Dritan Mehmeti (Butrinti)
2008  Lorenc Rama (Teuta)
2009  Ilir Seitaj (Butrinti)
2010  Lorenc Rama (Teuta)
2011  Saimir Shabanaj (Partizani)
2012  Llambi Pasku (Roskoveci)
2013  Dritan Mehmeti (Teuta)
2014  Dritan Mehmeti (Teuta)
2015  Franc Ashiku (Naftetari)
2016 Dritan Mehmeti (Naftëtari)
2017 Llambi Pasko (SK Tirana)
2018 Llambi Pasko (SK Tirana)