Skuadrat kampione (femra) në vite:

1947 17 NËNTORI
1948 17 NËNTORI
1949 TIRANA
1950 TIRANA
1951 TIRANA
1952 PUNA E TIRANËS
1953 PUNA E TIRANËS
1954 PUNA E TIRANËS
1955 PUNA E TIRANËS
1956 PUNAETIRANËS*
1957 TIRANA “A”
1958 17 NËNTORI
1959 17 NËNTORI
1960 17 NËNTORI
1961 17 NËNTORI
1962 17 NËNTORI
1963 17 NËNTORI
1964 17 NËNTORI
1965-1966 17 NËNTORI
1967-1968 17 NËNTORI**
1968-1969 17 NËNTORI
1969-1970 17 NËNTORI
1970-1971 17 NËNTORI
1971-1972 17 NËNTORI
1972-1973 17 NËNTORI
1973-1974 17 NËNTORI
1974-1975 APOLONIA
1975-1976 17 NËNTORI
1976-1977 FLAMURTARI
1977-1978 SKËNDERBEU
1978-1979 FLAMURTARI
1979-1980 FLAMURTARI
1980-1981 FLAMURTARI
1981-1982 17 NËNTORI
1982-1983 17 NËNTORI
1983-1984 FLAMURTARI
1984-1985 FLAMURTARI
1985-1986 17 NËNTORI***
1986-1987 17 NËNTORI
1987-1988 17 NËNTORI
1988-1989 PARTIZANI
1989-1990 FLAMURTARI
1990-1991 17 NËNTORI
1991-1992 TIRANA
1992-1993 TIRANA
1993-1994 TIRANA
1994-1995 TIRANA
1995-1996 FLAMURTARI
1996-1997 TIRANA
1997-1998 TIRANA
1998-1999 TIRANA****
1999-2000 SKËNDERBEU
2000-2001 FLAMURTARI
2001-2002 LUFTËTARI
2002-2003 LUFTËTARI
2003-2004 LUFTËTARI
2004-2005 FLAMURTARI*
2005-2006 FLAMURTARI
2006-2007 FLAMURTARI
2007-2008 FLAMURTARI
2008-2009 FLAMURTARI
2009-2010 FLAMURTARI
2010-2011 FLAMURTARI
2011-2012 APOLONIA
2012-2013 FLAMURTARI
2013-2014 FLAMURTARI
2014-2015 FLAMURTARI
2015-2016 FLAMURTARI*
2016-2017 FLAMURTARI
2017-2018 FLAMURTARI